Algemene Voorwaarden

Belangrijke informatie bij je reservering

 • Heb je bepaalde klachten, beperkingen of aandoeningen? Vermeld dit dan bij je reservering.
 • Twijfel je over deelname? Raadpleeg dan eerst je huisarts of behandelend specialist en breng ons op de hoogte door een e-mail te sturen.

 

Algemene Voorwaarden

 • Een goede reisverzekering en een ziektekostenverzekering met dekking in het buitenland is verplicht.
 • Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen. 
 • Een reservering is pas definitief na ontvangst van het volledige bedrag en op datum van ontvangst. 
 • De volledige kosten zijn voor aanvang van de retraite en/of je verblijf verschuldigd.
 • Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de deelnemer in verzuim en wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd.
 • Deelnemers aan een retraite dienen te beschikken over een goede gezondheid, zowel fysiek en mentaal. Indien je twijfelt of een retraite voor jou geschikt is, verzoeken wij je ons hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen. Indien je je hier niet aan houdt, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie plaats.
 • Centre du Silence is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren of een deelnemer tijdens een yoga/meditatie retraite van deelname uit te sluiten wegens bijvoorbeeld wangedrag of andere negatieve gedragingen die het reisgenot van andere deelnemers of begeleiders benadelen.
 • Centre du Silence kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, noch voor enige schade of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Wanneer je na je betaling – om welke reden dan ook – onverhoopt niet kunt deelnemen, vindt geen restitutie plaats.
 • Wanneer een deelnemer om welke reden dan ook later arriveert, vindt geen restitutie plaats van hetgeen gemist is door een te late aankomst.
 • Bij vroegtijdige beëindiging van een retraite en/of je verblijf vindt geen restitutie plaats.

 

Praktische informatie

 • Op de dag van aankomst check in vanaf 16:00. Op de dag van vertrek is de check out voor 11:00.
 • Het linnengoed wordt eenmaal per week verschoond. Schone handdoeken worden tweemaal per week verstrekt.
 • In de pantry kun je (kruiden)thee of koffie zetten.
 • De maaltijden zijn vegetarisch en voor zover mogelijk biologisch en bij voorkeur met lokale producten of uit eigen moestuin.
 • Bij de maaltijden wordt sap geserveerd. Wijn wordt in rekening gebracht. Andere alcoholische dranken worden niet geschonken.
 • Tijdens de stiltedagen wordt geen wijn geschonken.
 • Yogamatten, meditatiebankjes, -kussens  en props zijn aanwezig. Je kunt natuurlijk je eigen yogamat en props meenemen.
 • De kamers en gemeenschappelijke ruimten zijn rookvrij. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plek.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan omdat anderen daar hinder van kunnen ondervinden.